Plavecký výcvik

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, jak důležité v dnešní době je, aby děti uměly plavat, zařazujeme již od prvního ročníku v rámci předmětu tělesná výchova plavecký výcvik. Školáci tak získávají základní plavecké dovednosti, ve kterých se postupně zdokonalují až do pátého ročníku. Výcvik probíhá pod vedením instruktorů plavání v jičínském Aquacentru.

ročník počet lekcí lekce/počet hodin cena/Kč
1 10 1 500,-
2 10 2 900,-
3 10 2 hradí škola
4 10 2 hradí škola
5 10 2 900,-

Jelikož je plavecký výcvik součástí učebních plánů předmětu tělesná výchova, je pro žáky povinný. Pokud se ho děti nemohou zúčastnit ze zdravotních důvodů, je nutné předložit písemné vyjádření dětského lékaře. Jestliže se nemohou zúčastnit z jiných důvodů, seznámí s nimi rodiče třídní učitele.